Socialdemokratiet Hvidovre - Socialdemokratiet Hvidovre

Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Gå til indhold
Du kan stadig melde dig ind i partiet
Selvom samfundet er lukket delvist ned kan du dog stadig melde dig ind i Socialdemokratiet.
Vil du gerne have indsigt i og indflydelse på den politik, der skal føres i Hvidovre Kommune, kan du med fordel melde dig ind i partiet.
Vi har et aktivt foreningsliv med mange arrangementet for store og små og masser af politiske debatter.
Klik på billedet herover, læs nærmere om medlemsskabet og meld dig ind. Så går der ikke lang tid før du hører fra os. Heller ikke i disse smittekrisetider.
Ved klik på billedet får du en ny side, hvor du kan indmelde dig.
Læs kredsbestyrelsens ekstraudgave af A-orientering her (kun udkommet elektronisk):
Kandidater til kommunalbestyrelsesvalget 2021
Om halvandet år er der valg til kommunalbestyrelsen igen. Datoen er fastsat til den 16. november 2021.
På trodes af smittekrisen, så arbejdes der stadig på udarbejdelse af valgprogram, tilrettelæggelse af valgkamp og opstilling af kandidater.
Hvis du går med tanker om måske at stille op, kan du helt uforpligtende kontakte kredsformanden eller din partiforeningsformand, eller du kan sende en e-mail til denne adresse: sochvidovre@gmail.com.
Vi skulle her i løbet af forsommeren have holdt intromøder for interesserede kandidater. Det bliver desværre først senere på  efteråret, men hvis du melder dig som mulig ny kandidat vil du få en god information om arbejdet i kommunalbestyrelsen.
Det er noget af en kontrast vi ser her
I dag mindst to meter mellem mennesker og maximalt 10 i en forsamling. Under valgkampen for et år siden kunne vi være mange sammen, give hånd, kramme og kindkysse uden problemer. Nu må vi nok forvente yderligere et par måneder med anbefalinger og restriktioner fra myndighederne.
Om du går på arbejde, arbejder hjemmefra, går derhjemme fordi din arbejdsplads er lukket ned eller du er hjemme fordi du er arbejdsledig eller pensionist, så giver de nuværende tilstande mange udfordringer.
Vi vil gerne adressere disse problemer med fokus på de små positive ting, der trods alt også er der. Lige nu har vi fået borgmesteren, kredsformanden og regionsrådskandidaten til at give fortælle lidt om deres oplevelser.
Også i Hvidovre Kommune finder løsninger
Af Helle Adelborg, borgmester
Den ekstraordinære situation, som hele Danmark befinder sig i som følge af corunavirus, gør ondt på rigtig mange virksomheder. Hvidovre Kommune har derfor besluttet at iværksætte en række tiltag, der kan være med til at afbøde konsekvenserne for erhvervslivet.
Først og fremmest betyder det, at betalingen til virksomheder, der har udført arbejde for eller leveret varer til Hvidovre Kommune, som udgangspunkt vil komme frem til modtageren to bankdage efter Hvidovre Kommune har godkendt fakturaen.
Foruden de ændrede betalingsbetingelser forsøger Hvidovre Kommune også at fremrykke vedligeholdelses- og anlægsarbejder for at modvirke det aktivitetsfald, vi ser som følge af coronakrisen. Detaljerne omkring dette er ved at blive udarbejdet.
Vi følger med i udviklingen omkring smitten, og hvis nye muligheder for at hjælpe borgere og virksomheder dukker op, vil de blive behandlet hurtigt.
En af dem der er på arbejde i en vigtig funktion
Af Hanne Schmidt, regionsrådskandidat
Jeg er sygeplejerske og derfor en af dem der passer et vigtigt job, som ikke kan klares fra en hjemmearbejdsplads.
Vi har i de sidste par uger målrettet forberedt os på en mulig risiko for at få Corona virus ind på plejecenteret. Denne risiko er reel og med stor risiko for vores beboere, som alle er i risikogruppen for særligt sårbare, både i forhold til alder og helbred, og derfor i risiko for ikke at kunne tåle at blive smittet.
Så alle arbejdsprocesser og daglige rutiner er blevet ændret, dagcentergæsterne er sendt hjem, de normale fælles aktiviteter, som plejer at foregå på tværs af centeret, er nu på pause eller foregår ude i de enkelte afdelinger så borgernes hverdag fortsat indeholder hygge, gode grin og nærvær.
Personalet gør hvad de kan for at skabe så meget normalitet i en ny og meget anderledes situation, men kan ikke erstatte savnet til deres pårørende, det fylder for beboerne, og vi forsøger at hjælpe med telefonopkald i løbet af dagene. Vores hverdag er præget af sammenhold og god stemning, og alle gør en ekstra stor indsats og giver en hånd med. Alle bidrager med noget, selv de små ting har betydning. Der synges morgensang, der grines og laves gæt og grimasser med beboerne.
Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre jer alle som kender nogen, der nu sidder alene og ikke kan modtage besøg om det er i plejebolig eller eget hjem. Ring eller send dem et brev, det betyder utrolig meget, særligt at få et brev, som kan læses igen og igen, det giver livsglæde og det er det vi skal have fokus på i disse dage.
Og nu hvor påsken står for døren, klip nogle gækkebreve og send til jeres ældre familiemedlemmer, jeres venner eller andre i har kære.
Spred livsglade og positive tanker.
Tak til alle for indsatsen
Af Maria Liltorp, kredsformand
Som formand er jeg utrolig stolt af medlemmernes og borgernes meget store forståelse og handlen i den vanskellige situation, vi står i. Coronavirussen og vores fælles indsats for at passe på vores mest udsatte gør, at vi alle må efterleve og praktisere det, vores Statsminister Mette Frederiksen appellerer til. Vi skal nemlig stå sammen ved at holde afstand.
Desværre går den aktuelle situation hårdt ud over kredsens aktiviteter - det gælder al agitation, alle fysiske møder og temadebatter samt omdeling af vores medlemsblad A-orientering. Kredsbestyrelsen afventer endnu 1. maj-arrangementet, om end det næppe vil komme på tale, nu hvor arrangementet i Fælledparken er aflyst.
Alle bidrag tæller
Af Vagn Majland, næstformand bestyrelsen i SOSU H
Social- og sundhedsskolerne i Region Hovedstaden uddanner unge mennesker til omsorgs- og plejearbejde på regionens hospitaler og i kommunerne.
For at de kan lære alt om hygiejne og beskyttelse mod f.eks. infektion, har skolerne behov for altid at have en række værnemidler klar til undervisning. Nu har skolen fået talt op og det viser sig der er 230 liter håndsprit og store mængder af beskyttelsesdragter, smitteværnssæt, mundbind, åndedrætsværn, briller, desinfektionsservietter, latex handsker, forklæder og malerdragter på lager.
Da der jo er hjemmeundervisning i denne tid og da hospitalerne har større behov for disse værnemidler, har skolen besluttet at donere det hele til Region Hovedstaden.
Derefter tog det bare et døgn, så var det hele kørt et af regionens hospitaler og regionen har allerede takket mange gange for donationen.
Selvom de mængder SOSU H kan stille med ikke er voldsom stort i forhold til regionens forbrug, så tæller det alligevel.
Den aktuelle smittekrise har ramt både kredsbestyrelsen og de to partiforeningsbestyrelser i Hvidovre.

Det vigtigste for bestyrelserne er at holde sig opdateret om situationen, holde så mange hjul i gang som muligt uden at gå på kompromis med myndighederens udmeldinger og arbejde på at få så effektiv en overgang til det normale som muligt når krisen meldes overstået.

Kredsbestyrelsen er begyndt at afholde møder over Internettet. Det første møde holdt vi i forbindelse med et stop for udgivelse af A-orientering i april.

Der kommer formentlig også et ekstraordinært møde når vi kender myndighedernes anbefalinger og restriktioner fra den 30. marts.

Det næste ordinære kredsbestyrelsesmøde er den 16. april, hvor vi forhåbentlig kender lidt mere til forventet varighed af smittekrisen.

Hvis der går meget lang tid før krisen er overstået, vil vi også arbejde på at information kan komme ud til medlemmerne elektronisk. Det kan f.eks. blive nødvendigt at sende 1. maj talerne på Internettet.
A-orientering for april 2020 udgives ikke

Kredsbestyrelsen har besluttet at A-orientering for april måned ikke bliver udgivet. Vi ønsker ikke at pålægge nogle af vore medlemmer, at skulle omdele bladet til medlemmer, som ikke har nogen e-mailadresse.
Medlemmer med en e-mailadresse vil modtage nyhedsbreve elektronisk og I vil selvfølgelig sørge for at medlemmer, som ikke kan modtage disse nyhedsbreve, kan få informationen f.eks. telefonisk.
Oplysninger om aflysninger og udsættelser af arrangementer vil fremgå af denne hjemmeside, ligesom de sædvanlige skribenter i A-orientering også vil levere oplysninger eom aktuelle emner.
Affaldsindsamling udsat
Den store landsdækkende affaldsindsamling, som skulle have fundet sted den 26. april, er udsat til den 19. september. Netop den 19. september er World Cleanup Day.
Vores to partiforeninger stiller hvert år med et hold og da vejret i september normalt er lige så godt som i april, bliver der nok ikke problemer med at samle et par effektive hold.
Affaldsindsamlingen omfatter også aktiviteter på skoler og institutioner. De er selvfølgelig også udsat. Så snart der åbnes igen bliver der sendt deltagerpakker ud. Skolerne og institutionerne får derefter resten af året til at klare indsamling, som i øvrigt bliver registret på en affaldsregistreringside på Internettet.
Er vores aktiviteter den 1. maj i fare?
Vi ved det ikke endnu!
I Fælledparken har de erkendt at de må aflyse, men da vi arbejder med en lidt anden størrelse kan vi godt trække den lidt i ørerne nogle dage.
Seneste udmelding er at smitten måske topper i ugen efter påske. Hvis det holder er det nok tvivlsomt om vi kan mødes i Kometen for at høre de gode talere og drikke kaffe med alle de andre partifæller, der plejer at møde op 1. maj.
Kredsbestyrelsen arbejder dog på en alternativ løsning, så du i det mindste kan få talerne at høre og endda se. Følg med her på siden i de kommende uger - her vil vi fortælle om hvad vi finder på af spændende ting.
Og hvad med Grundlovsdagen?
Det ved vi heller ikke endnu!
Men vores optimistiske sind siger at den 5. juni må vi være vendt tilbage til normale tilstande - men vi ved også at Corona'en er uberegnelig.
Vi følger løbende med i udviklingen og vil selvfølgelig informere efterhånden som vi nærmer os.
En enkelt stor forskel fra de seneste år vil der dog være under alle omstændigheder. Hvis I har været en tur forbi Risbjergård vil I ved selvsyn have set at der ikke meget plads tilbage.
Arrangementet vil formentlig blive på Solgården på Cath. Boothsvej.
Generalforsamling den 12. maj
Generalforsamling med tomme stol?
Med den aktuelle udmelding om fortsættelse af myndighedernes møderestriktioner til efter Påske er det tvivlsomt om vi bliver i stand til at gennemføre den planlagte ordinære kredsgeneralforsamling den 12. maj.
Det er meldt klart ud fra partikontoret at det ikke er tilladt at afholde generalforsamlinger via en videokonference, medmindre det klart fremgår af vedtægterne - og det gør det hverken i vores eller nogen anden del af partiet endnu.
En endelig beslutning om udsættelse vil blive annonceret i Hvidovre Avis.
Ved en udsættelse vil kredsbestyrelsen fortsætte med de samme kredsgeneralforsamlingsvalgte personer. De fleste medlemmer som vælges andre steder fortsætter også, men der kan være enkelte udskiftninger, som allerede er besluttet.
Regionsrepræsentantskabsmøde den 22. april er aflyst
Af Vagn Majland
Regionsbestyrelsen besluttede allerede den 11. marts at aflyse det ordinære regionsrepræsentantskabsmøde, som skulle have fundet sted den 22. april i Høje Tåstrup.
Regionsbestyrelsen holdt møde den 11. marts - netop den dag Mette Frederiksen meldte ud at skoler m.v. skulle lukke ned fra den efterfølgende fredag.
Men allerede inden den besked kom frem til regionsbestyrelsen var beslutningen om aflysning/udsættelse truffet.
Når krisen nærmer sig sin afslutning vil en ny dato til efter blive meldt ud.
Forretningsudvalget fortsætter derfor uændret. Det gør det meste af bestyrelsen også, men enkelte kredse har dog allered holdt generalforsamling og her har nogle valgt nye formænd. Disse nye formænd er derfor allerede trådt ind i bestyrelsen.
Du kan stadig melde dig ind i partiet
Selvom samfundet er lukket delvist ned kan du dog stadig melde dig ind i Socialdemokratiet.
Vil du gerne have indsigt i og indflydelse på den politik, der skal føres i Hvidovre Kommune, kan du med fordel melde dig ind i partiet.
Vi har et aktivt foreningsliv med mange arrangementet for store og små og masser af politiske debatter.
Klik på billedet herover, læs nærmere om medlemsskabet og meld dig ind. Så går der ikke lang tid før du hører fra os. Heller ikke i disse smittekrisetider.
Ved klik på billedet får du en ny side, hvor du kan indmelde dig.
Vi søger frivillige til valgkampen
Skal vi være helt sikre på succes ved næste valg skal vi bruge flere frivillige, som vil give en hådn med ved pakning, omdeling, plakatopsætning og hvad der ellers er af aktiviteter i forbindelse med planlægning og gennemførelse af valget.
Valgkampen er under planlægning og i løbet af de kommende måneder bliver planerne omsat til reelle aktiviteter. Valgkampen er altså ikke bare noget der gennemføres de sidste fire uger før valget, men derimod en proces, der allerede er i gang og løbende bliver intensiveret.
Hvis du gerne vil give en hånd med, uanset om det måske er en time en gang imellem, eller du vil tage en større omgang, så er du altid velkommen til at kontakte kredsformanden eller din partiforeningsformand.
Kandidater til kommunalbestyrelsesvalget 2021
Om halvandet år er der valg til kommunalbestyrelsen igen. Datoen er fastsat til den 16. november 2021.
På trodes af smittekrisen, så arbejdes der stadig på udarbejdelse af valgprogram, tilrettelæggelse af valgkamp og opstilling af kandidater.
Hvis du går med tanker om måske at stille op, kan du helt uforpligtende kontakte kredsformanden eller din partiforeningsformand, eller du kan sende en e-mail til denne adresse: vm@vm-line.dk.
Vi skulle her i løbet af forsommeren have holdt intromøder for interesserede kandidater. Det bliver desværre først til efteråret, men hvis du melder dig som mulig ny kandidat vil du få en god information om arbejdet i kommunalbestyrelsen.
Design: VM Line ApS | Drift: Convergent Media ApS | Mediaserver: mServer | Flexvisning: mPlayer | Sidst opdateret: 28-03-2020
Design: VM Line ApS | Drift: Convergent Media ApS |
Mediaserver: mServer | Flexvisning: mPlayer | 28-03-2020
Kredsformand:

Maria Liltorp
laursen_16@hotmail.com
Kredsnæstformand:

Vagn Majland
vm@vm-line.dk
Formand i SYD:

Kim Helmersen
kimhelmersen@mail.dk
Næstformand i SYD:

Jens Bak
bittejens@city.dk
Formand i AHN:

Jacob Borberg (Konst.)
jborberg@hotmail.com
Næstformand i AHN:

Morten Jensen
mail@jskontrol.dk
Tilbage til indhold